CLOSE
CLOSE

Unsur Intrinsik Dalam Pantun


SILABUS KELAS XII SEMESTER 1 - KTSP & Jaringan Blog Guru ...

SILABUS Nama Sekolah : SMA / MA.... Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia Kelas : XII Semester : 1 Standar Kompetensi : Menulis 4.Mengungkapkan infomasi dalam bentuk ...

Download - Tue, 21 Oct 2014 23:09:00 GMT

LAGU-LAGU TARIAN SEWANG DI KALANGAN MASYARAKAT ORANG ASLI ...

LAGU-LAGU TARIAN SEWANG DI KALANGAN MASYARAKAT ORANG ASLI: TINJAUAN DARI ASPEK INTRINSIK Oleh: Zakaria bin Khalid Mohd. Rasdi bin Saamah Hajah Ramlah bt. Abd. Rahman

Download - Fri, 05 Sep 2014 20:35:00 GMT