CLOSE
CLOSE

Membaca File Upi


TUGAS-TUGAS PERKEMBANGAN - Direktori File UPI | Silabus ...

TUGAS-TUGAS PERKEMBANGAN Menurut Havighurst, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan ...

Download - Fri, 17 Oct 2014 02:56:00 GMT

ISU DAN CABARAN GURU DALAM PENDIDIKAN AL-QURAN PELAJAR ...

755 3 waktu tersebut sahaja dan terpaksa dibahagikan dengan komponen-komponen yang lain. Ini menyebabkan guru tidak memberi penekanan kepada pengajaran membaca al-

Download - Mon, 20 Oct 2014 04:12:00 GMT