CLOSE
CLOSE

Kelebihan Kurikulum 2013


PANDUAN TEKNIS PENILAIAN DI SEKOLAH DASAR

Panduan Teknis Penilaian di Sekolah Dasar SD BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang . Mulai tahun pelajaran 2013/2014, Pemerintah telah memberlakukan kurikulum

Download - Fri, 17 Oct 2014 22:59:00 GMT

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti - Buku Sekolah ...

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 2013 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP/MTs VII KELAS

Download - Fri, 17 Oct 2014 10:42:00 GMT

PERANAN PEMIMPIN DALAM MENYEDIAKAN PENDIDIKAN ABAD KE-21 ...

sub tema: peranan pemimpin dalam menyediakan pendidikan abad ke-21 tajuk kertas kajian: gaya kepimpinan pengetua dalam menjayakan penyediaan pendidikan

Download - Thu, 16 Oct 2014 14:18:00 GMT

Kecerdasan Emosi dan Hubungannya dengan Perilaku dan ...

Kecerdasan Emosi dan Hubungannya dengan Perilaku dan Prestasi Akademik Pelajar Sekolah Menengah di Bachok, Kelantan 111 OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini dijangka dapat ...

Download - Thu, 16 Oct 2014 23:22:00 GMT

Tahap Penerimaan Penggunaan Telefon Bimbit Sebagai M ...

Journal of Islamic and Arabic Education 5(1), 2013 1-10 Tahap Penerimaan Penggunaan Telefon Bimbit Sebagai M-Pembelajaran dalam Pendidikan Islam

Download - Thu, 16 Oct 2014 17:38:00 GMT