Free Download Aplikasi Surat Elektronik


www.eghrmis.gov.my

HRMIS © Hakcipta Terpelihara HRMIS © Copyright Reserved KANDUNGAN KANDUNGAN 1.0 Pengenalan, Objektif dan Faedah ..... 2.0 Persekitaran Kerja HRMIS .....

Download - Thu, 20 Nov 2014 13:58:00 GMT

Topik : Komunikasi Data (Data Communication) Pengenalan ...

2 RAJAH BLOK ASAS KOMUNIKASI DATA FUNGSI SETIAP BAHAGIAN z SOURCE / SENDER Bahagian di mana isyarat maklumat dihasilkan. Contoh: isyarat audio/ video,

Download - Wed, 19 Nov 2014 14:56:00 GMT