Drama Untuk 8 Orang 5 Laki Laki 3 Perempuan


www.lamanbahasa.wordpress - Lamanbahasa's Blog | Guru ...

SULIT Soalan 2(b) - Petikan Drama 1103/2 Baca petikan drama di bawah dengan teliti, kemudianjawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Download - Fri, 24 Oct 2014 02:34:00 GMT

PEMAKAIAN TANDA BACA

10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga.

Download - Wed, 29 Oct 2014 22:59:00 GMT